Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Zbiorcza Baza Pytań

Poznaj najnowsze zmiany w naliczaniu diet

Zminimalizuj ryzyko podatkowe związane z doliczeniem do dochodu

Sprawdź jakie konsekwencje ma błędne naliczenie diety

Chroń swoja firmę przed karami i grzywnami!

Zostań  ekspertem w dziedzinie wyceny

Poznaj prawidłowy sposób określania wartości bilansowej

Uniknij problemów przy audycie!

Sporządź poprawne sprawozdanie finansowe

Uniknij problemów przy audycie!

Zapoznaj się z obowiązującymi terminami!

Zostań ekspertem w dziedzinie podatku odroczonego

Poznaj praktyczną wiedze opartą na Standardach Rachunkowości

Uniknij problemów przy audycie!

Większość szkolenia stanowią praktyczne przykłady!

Zwiększ efektywność działań w Twojej firmie!

Dowiedz się jak poprawnie zorganizować inwentaryzację w Firmie

Jak często należy przeprowadzać inwenturę

Kiedy można odstąpić od inwentaryzacji?

Zoptymalizuj podatki do zapłaty i zminimalizuj ryzyko podatkowe!

Szkolenie omawia jakie koszty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Jakie koszty można odliczać jako koszty uzyskania przychodów

Jakie koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Jakie są najnowsze interpretacje Ministra Finansów w tym zakresie

Zoptymalizuj podatki do zapłaty i zminimalizuj ryzyko podatkowe!

Szkolenie omawia jakie koszty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

Jakie koszty można odliczać jako koszty uzyskania przychodów

Jakie koszty nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Jakie są najnowsze interpretacje Ministra Finansów w tym zakresie

Poznaj jedyny sposób na ochronę swojej firmy przed błędną interpretacją prawa

Dowiedz się w jaki sposób wystąpić o indywidualną interpretację prawa dla swojej firmy

Chroń swoją firmę przed zmieniającym się prawem!

Bądź na bieżąco z najnowszymi interpretacjami Ministra Finansów

Sprawdź w jaki sposób możesz wykorzystać interpretacje w swojej firmie

Poznaj sposób na ochronę swojej firmy przed błędną interpretacją prawa

Chroń swoją firmę przed zmieniającym się prawem!

Chroń swoja firme przed odsetkami i karami

Dowiedz się jak prawidłowo rozliczać nieodpłatne przekazanie

Jakie przekazania powodują obowiązki podatkowe

W jaki sposób uniknąć płacenia podatków od nieodpłatnego przekazania

Jak optymalizować koszty przekazania

Jakie zmiany wprowadziła zmiana ustawy o VAT w tym zakresie

Jakie są najnowsze interpretacje Ministra Finansów w zakresie przekazana

I wiele więcej…

Dowiedz się kiedy można zrezygnować z prowadzenia kasy rejestrującej

Poznaj najnowsze rozporządzenie w tym zakresie

Zostań ekspertem w optymalizacji podatkowej!

Odzyskaj pieniądze należące do Twojej firmy!

Dowiedz się jak odzyskać VAT od zakupów z UE

Poznaj procedurę zwrotu, sposób postępowania urzędów i niezbędne dokumenty

Zwiększ efektywność i odzyskaj pieniądze swojej firmy!

Wskazuje możliwości odzyskania kwoty VAT od niezapłaconych faktur

Omawia podstawy prawne

Pokazuje z praktycznego punktu widzenia niezbędne kroki aby poprawnie odzyskać pieniądze

Wskazuje jakie należy złożyć dokumenty

Pokazuje wzory dokumentów

ODZYSKAJ PIENIĄDZE SWOJEJ FIRMY!

Poznaj najnowsze zmiany w VAT obowiązujące od 01.01.2014

Sprawdź czy poprawnie wystawiasz faktury

Zobacz co się zmieniło odnośnie fakturowania od 1 stycznia

Podatek od nieruchomości

Sprawdź najnowsze wytyczne odnośnie cen transferowych

Chroń swoją firmę przed konsekwencjami braku dokumentacji i szacowania dochodów!

Zminimalizuj ryzyko podatkowe

Sprawdź najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Finansów odnośnie sposobów kontroli cen transferowych!

Poznaj bliżej podstawową ustawę dotyczącą prawa podatkowego

Dowiedz się jak:

W jaki sposób poprawnie obliczać terminy według Ordynacji Podatkowej

Kiedy można nie naliczać odsetek za zwłokę

W jaki sposób wystąpić o umorzenie odsetek

Jaki jest zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

I wiele więcej!

Najnowsze dane o najczęstszych obszarach kontroli wskazanych przez Urzędy Skarbowe

W jaki sposób jest prowadzona kontrola

Jakie są podstawy prawne kontroli

Sprawdź czy kontrolujący nie przekracza uprawnień

Na jakiej podstawie można się odwołać od wyników kontroli?

Jak można skorygować deklarację?

Załóż firmę i zoptymalizuj wydatki na zapłatę podatków!

Szkolenie pokazuje praktyczne aspekty związane z zakładaniem firmy

Omówione zostały możliwe sposoby opodatkowania, ich zalety i wady

Wskazano niezbędne dokumenty i wnioski jakie należy złożyć aby założyć firmę

Sprawdź najnowsze wytyczne odnośnie cen transferowych

Chroń swoją firmę przed konsekwencjami braku dokumentacji i szacowania dochodów!

Zminimalizuj ryzyko podatkowe

Sprawdź najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Finansów odnośnie sposobów kontroli cen transferowych!

DLA KOGO SZKOLENIE?

Specjaliści do spraw kadr i płac

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby zajmujące się rozliczeniami z ZUS

RAMOWY ZAKRES SZKOLENIA:

1.ZGŁASZANIE DO ZUS
2.FORMULARZE UBEZPIECZENIOWE – RODZAJE I STRUKTURA
3.FORMA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH DO ZUS
4.ZASADY ROZLICZANIA SKŁADEK
5.KORYGOWANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
6.KODY DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

1. Jak założyć i opodatkować działalność 
2. Jak prowadzić PKPIR
3. Jak rozliczyć samochód w firmie
4. Jak rozliczać gratisy, nagrody próbki

Cena: 80 PLN dostęp na 3 miesiące

Program:

I. Rachunkowość z elementami etyki zawodowej

 1. Zagadnienia organizacji rachunkowości.
 2. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe.
 3. Rozrachunki.
 4. Księgowość materiałowa i towarowa.
 5. Aktywa trwałe.
 6. Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe.
 7. Kapitały (fundusze) własne.
 8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne.
 9. Ewidencja kosztów i produktów.
 10. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg.
 11. Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych.


II. Zagadnienia z prawa podatkowego 

 1. Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Ordynacja podatkowa.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 6. Podatki kosztowe i opłaty.Cena: 80 PLN dostęp na 3 miesiące

Program:

 1. Pojęcia wstępne z rachunkowości.
 2. Charakterystyka aktywów i pasywów.
 3. Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie.
 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
 5. Dowody księgowe.
 6. Księgi rachunkowe.
 7. Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 8. Ewidencja operacji bilansowych.
 9. Ewidencja operacji wynikowych.
 10. Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej.
 11. Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej.
 12. Zasady ustalenia wyniku finansowego.
 13. Przykład całościowy (sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat).
 14. Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych (prawo podatkowe i rozliczenia ZUS).
 15. Podstawy etyki.

POZNAJ NAJNOWSZE PRZEPISY Z ZAKRESU PODATKÓW.
ZDOBĄDŹ NOWE KWALIFIKACJE I ULEPSZ CV!
UCZ SIĘ GDZIE I KIEDY CHCESZ W PRZYSTĘPNEJ FORMIE.

SZKOLENIE ZAWIERA MATERIAŁY PODZIELONE NA PRZYSTĘPNE MATERIAŁY W FORMIE WIDEO I MP3.
ZOSTAŃ PRAKTYKIEM W ZAKRESIE ODLICZENIA VAT. POZNAJ NAJNOWSZE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI SKARBOWEJ.

POZNAJ NAJNOWSZE PRZEPISY Z ZAKRESU PODATKÓW.
UCZ SIĘ GDZIE I KIEDY CHCESZ W DOWOLNEJ FORMIE.
SZKOLENIE ZAWIERA MATERIAŁY PODZIELONE NA PRZYSTĘPNE MATERIAŁY W FORMIE WIDEO I MP3.

1) ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2014
2) ZASADY ODLICZENIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
3) VAT OD PRÓBEK GRATISÓW I PREZENTÓW
3) ODZYSKIWANIE VAT OD NALEŻNOŚCI
4) ZWROT VAT W UE
5) NAJNOWSZE INTERPRETACJE W PODATKU VAT
6) ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA KAS REJESTRUJĄCYCH
7) ZASADY KONTROLI SKARBOWEJ

Poznaj obowiązujące terminy i zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Dowiedz się jak poprawnie poprowadzić inwentaryzację w firmie

Wykorzystaj wiedzę z rachunkowości w codziennej działalności firmy!

Zostań ekspertem w dziedzinie rachunkowości!

Zostań specjalista w zakresie środków trwałych

Poznaj wiedze z prawa bilansowego i podatkowego

Dowiedz się jak poprawnie naliczać amortyzację

W szkoleniu zawarto praktyczne przykłady!

Sprawdź w jaki sposób prowadzić Księgę przychodów i Rozchodów

Zostań ekspertem w zakresie księgowości!

Poznaj praktyczne informacje odnośnie wprowadzania danych do Księgi

Uniknij problemów przy kontroli!

Poznaj praktyczne przykłady związane z odliczeniem VAT od samochodów

Dowiedz się jakie są obowiązki informacyjne

Sprawdź kiedy możesz odliczyć 100% VAT i zaoszczędzić pieniądze


Szkolenie zawiera praktyczne przykłady opublikowane przez Ministerstwo Finansów!

Zwiększ swoje szanse na pracę na stanowisku asystentki!

Poszerz swoje kompetencje!

Zdobądź certyfikat i ulepsz swoje CV!


Pomiń kategorie kursów

Kategorie kursów